SẢN PHẨM ĐANG MỞ BÁN

*GRAND SAPPHIRE* PHÂN KHU SAPPHIRE 1 & SAPPHIRE 2 * PHÂN KHU SAPPHIRE 3* PHÂN KHU SAPPHIRE 4(PARKVILLE)*

 

 

22/9/2020 MỞ BÁN BÙNG NỔ PHÂN KHU GRAND SAPPHIRE - 06/2022 nhận nhà

MẶT BẰNG GRAND SAPPHIRE

A. PHÂN KHU SAPPHIRE 1 & SAPPHIRE 2

Sapphire 1: Tháng 10/2020 bàn giao – Sapphire 2: Vào ở luôn

mặt bằng các tòa sapphire 1

mặt bằng các tòa sapphire 2

B. PHÂN KHU SAPPHIRE 3

Sapphire 3: Tháng 03/2021 bàn giao

Mặt bằng tổng thể

mặt bằng các tòa sapphire 3

C. PHÂN KHU SAPPHIRE 4(PARKVILLE)

Sapphire 4: Tòa 01 và 03 tháng 8/2021 bàn giao

Mặt bằng tổng thể

mặt bằng các tòa sapphire 4

mặt bằng thiết kế căn hộ
xem thiết kế 3d căn hộ 2 phòng ngủ - click here
xem thiết kế 3d căn hộ 3 phòng ngủ - click here tin tức